Πορτρέτο ενός Άραβα (μετά τον Σάρτζεντ) | Arab head (aprés Sargent)

Comments